top of page
Oksefjorden.jpg

Arktis Energi AS

Arktis Energi er et selskap basert i Kjøllefjord i Lebesby kommune

Arktis Energi har fokus på utvikling av sirkulære samfunn med ambisjoner om å etablere helhetlige energiløsninger som styrker lokal forsyningssikkerhet og et stabilt kultur- og næringsgrunnlag.

Arktis Energi AS er et heleid datterselskap av det norske selskapet H2Carrier AS

Våre prosjekter

Arktis Energi arbeider med to større prosjekter i Norge, begge på Nordkyn.

Et av prosjektene baserer seg på nettilknytning i Friarfjorden, Lebesby,  for hydrogen- og ammoniakkproduksjon

 

Det andre prosjeket kombinerer vindkraft fra Oksefjorden vindkraftverk på Skjøtningberg og Bjørnvikfjellet i Lebesby og Gamvik med hydrogen- og ammoniakkproduksjon i Kifjorden

Her finner du link til Oksefjorden vindkraftverk

H2Carrier AS

H2Carrier er et prosjektutviklingsselskap som kun fokuserer på å fremme ny fornybar energiproduksjon med videreforedling til grønt hydrogen og grønn ammoniakk

Selskapet jobber med en rekke større prosjekter i Norge og internasjonalt

H2Carrier har utviklet et design for et flytende produksjonsfartøy for grønn hydrogen- og ammoniakkproduksjon kalt P2XFloater™

Logo_FINAL-01.png
bottom of page